AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Doskonałości Biznesowej

csr@umk.pl
+48 56 611 48 92
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Magdalena Kalińska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/15


Autorzy: Kalińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Wpływ pozytywnej komunikacji na efektywność pracy zespołowej.

Tytuł całości: Współczesne oblicza komunikacji i informacji, problemy, badania, hipotezy / red.: Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 449-462, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


2/15


Autorzy: Lis Andrzej, Glińska-Neweś Aldona, Kalińska Magdalena.

Tytuł oryginału: The role of leadership in shaping interpersonal relationships in the context of positive organizational potential.

Czasopismo: Journal of Positive Management

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 5 no. 4

Opis fizyczny: S. 28-49, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


3/15


Autorzy: Glińska-Neweś Aldona, Kalińska Magdalena, Karaś Dariusz.

Tytuł oryginału: Znaczenie pozytywnych relacji interpersonalnych pracowników dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Czasopismo: Marketing i Rynek

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 21 nr 5

Opis fizyczny: S. 979-986, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Artykuł na płycie CD będącej integralną częścią czasopisma

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


4/15


Autorzy: Kalińska Magdalena.

Tytuł oryginału: The role of middle managers in shaping positive organisational potential.

Tytuł całości: Positive management, managing the key areas of positive organisational potential for company success / ed. by Marek Jacek Stankiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Scientific Society for Organization and Management "Dom Organizatora" : 2013

Opis fizyczny: S. 89-123, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Punktacja MNiSW: 2.000


5/15


Autorzy: Kalińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Role menedżerów średniego szczebla w budowaniu pozytywnego potencjału organizacji.

Czasopismo: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 11 nr 4 cz. 2

Opis fizyczny: S. 155-168, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


6/15


Autorzy: Kalińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Od zarządzania sobą do personal branding : współczesne wyzwania treningu menedżerskiego.

Tytuł całości: Człowiek w organizacji, teoria i praktyka / red. nauk. Piotr Wachowiak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa : 2012

Opis fizyczny: S. 133-143

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


7/15


Autorzy: Kalińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Pozytywny klimat organizacji jako pożądany efekt pozytywnego potencjału organizacji

Tytuł całości: Pozytywny potencjał organizacji, wstęp do użytecznej teorii zarządzania : praca zespołowa / pod red. Marka Jacka Stankiewicza

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2010

Opis fizyczny: S. 107-140, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Punktacja MNiSW: 2.000


8/15


Autorzy: Kalińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Experimental learning in leadership education.

Czasopismo: Journal of Positive Management

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 1 no. 1

Opis fizyczny: S. 31-46

Uwagi: Bibliogr.


9/15


Autorzy: Kalińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie osiągnięć psychologii pozytywnej w doskonaleniu skutecznej komunikacji interpersonalnej w organizacji.

Tytuł całości: Studia z zarządzania międzykulturowego / red. nauk. Łukasz Sułkowski.

Adres wydawniczy: Łódź, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania : 2007

Opis fizyczny: S. 207-215

Seria: (Studia i Monografie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ;nr 17)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


10/15


Autorzy: Kalińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach.

Tytuł całości: Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, praca zbiorowa / pod red. Marka Jacka Stankiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2006

Opis fizyczny: S. 233-268


11/15


Autorzy: Kalińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach polskich i korporacjach międzynarodowych : badania porównawcze.

Tytuł całości: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2005

Opis fizyczny: S. 485-493, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: a


12/15


Autorzy: Kalińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Problemy z wdrażaniem strategii w praktyce polskich przedsiębiorstw

Tytuł całości: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 1 / pod red. Jana Jeżaka.

Adres wydawniczy: Łódź, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania : 2003

Opis fizyczny: S. 349-360

Uwagi: Bibliogr.


13/15


Autorzy: Kalińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie szans stwarzanych przez globalizację dla umacniania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Tytuł całości: Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki : praca zbiorowa / red. Marek Jacek Stankiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 295-315


14/15


Autorzy: Kalińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Ocena składników potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w porównaniu z głównymi konkurentami rynkowymi

Tytuł całości: Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, stan i kierunki rozwoju potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście dostosowywania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Marka Jacka Stankiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1999

Opis fizyczny: S. 125-163

Uwagi: a


15/15


Autorzy: Glińska-Neweś Aldona, Kalińska Magdalena.

Tytuł oryginału: State of Polish companies preparation for competition on global market self-assessment of companies.

Tytuł całości: Business and economic development in Central and Eastern Europe, implications for economic interation into wider Europe : proceedings of the international conference / ed. by Włodzimierz Karaszewski, Jerzy W. Wiśniewski, Marek Zarębski.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management : 1999

Opis fizyczny: S. 501-507

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a