AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Dlaczego warto wybrać specjalność “rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”?

Specjalność przeznaczona jest dla studentów o umysłach analitycznych, otwartych na problemy współczesnej rachunkowości postrzeganej jako podstawowe źródło informacji o działalności gospodarczej jednostki. Po jej zakończeniu student:

  • ma pogłębioną wiedzę na temat statycznych i dynamicznych relacji między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
  • zna i rozumie nowoczesne metody i narzędzia analizowania oraz prognozowania finansowego, a także prawidłowości nimi rządzące,
  • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości,
  • potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych,
  • potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych,
  • posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy w prowadzeniu działalność gospodarczej,
  • posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii.

 

Co po studiach na tej specjalności?

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nabywa umiejętności wykorzystywania rachunkowości i finansów w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Może on podjąć pracę na stanowiskach wyższego szczebla zarządzania w działach finansowo-księgowych i pracować jako:

  • dyrektor finansowy,
  • główny księgowy,
  • controller,

Jest on również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nabyte w trakcie studiów wiedza i umiejętności będą również stanowiły dobrą podstawę do dalszych przygotowań w procedurze egzaminacyjnej na biegłego rewidenta.

Zobacz także:

Prezentacja specjalności