AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Moduł organizacyjny – MENEDŻER BIZNESU – program polsko-hiszpański

Polsko-hiszpański program dwudyplomowych studiów licencjackich (I stopnia) na kierunku Zarządzanie (nazywany w skrócie Doble Diploma) został powołany do życia w grudniu 2014 r. Jest realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu wspólnie z Wydziałem Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Pablo de Olavide z Sewilli. Absolwenci programu uzyskują dwa dyplomy licencjackie: polski (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) oraz hiszpański (Uniwersytetu Pablo de Olavide). Do programu rekrutowane są osoby będące studentami II roku modułu organizacyjnego – Menedżer biznesu na kierunku Zarządzanie. Rozmowa kwalifikacyjna do programu odbywa się na przełomie stycznia-lutego roku akademickiego poprzedzającego I rok studiów realizowanych w ramach programu. W tym samym czasie prowadzona jest rekrutacja wśród studentów II roku I stopnia na Wydziale Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Pablo de Olavide z Sewilli. Dzięki temu powstaje jedna polsko-hiszpańska grupa studentów, która w kolejnym roku rozpoczyna wspólnie naukę.

Organizacja programu:

  • I rok w ramach programu (III rok studiów) realizowany jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Zrekrutowani do programu studenci polscy odbywają studia wspólnie ze studentami z Hiszpanii. Na koniec III roku uzyskują dyplom licencjata UMK.
  • II rok w ramach programu (IV rok studiów, ekwiwalent I roku studiów magisterskich na UMK) realizowany jest w Hiszpanii na Wydziale Nauk o Zarządzaniu UPO z Sewilli. Polscy i hiszpańscy studenci wyjeżdżają do Sewilli, gdzie po zdaniu wszystkich egzaminów uzyskują título de grado (hiszpański odpowiednik licencjata).

Wszystkie zajęcia na trzecim i czwartym roku prowadzone są w języku angielskim. Na czas pobytu w Hiszpanii polscy studenci otrzymują wsparcie finansowe z programu Erasmus.

Więcej informacji znaleźć można tutaj.

 

[Zarejestruj się]