AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13a, tel./fax: 56 611 4626, e-mail: polgosp@umk.pl

Kierownik Katedry: dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK

Główne kierunki badań:

  • Rozwój społeczno-gospodarczy i regionalny państw Europy Środkowej i Wschodniej;
  • Prawne i ekonomiczne aspekty roli przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarek krajowych i regionalnych w kontekście polityki spójności Unii Europejskiej;
  • Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju i konkurencyjności regionów Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, z uwzględnieniem regionów metropolitalnych.

 

Kontakt:
dr Aranka Ignasiak-Szulc
pokój 103a, tel.: 56 611 4626
e-mail: aranka@umk.pl