Treść interaktywna

  • DOŁĄCZ DO NAS

Treść strony

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Moduły: finanse i bankowość, rachunkowość, zarządzanie finansami 

Kierunek oferowany na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w Bydgoszczy w budynkach Collegium Medicum.

Dlaczego warto studiować Finanse i Rachunkowość?

Kierunek finanse i rachunkowość przygotowuje do wykonywania zawodu finansisty. Przemiany dokonujące się w Polsce, a także szerzej – w Europejskim Obszarze Gospodarczym - spowodowały wzrost zapotrzebowania na kadrę zdolną do pełnienia funkcji kierowniczych i doradczych, w których niezbędne są: wiedza z zakresu ekonomii i szeroko rozumianych finansów, swobodna komunikacja w języku obcym oraz kreatywność.


Dlaczego warto studiować Finanse i Rachunkowość na UMK?

  • program studiów uwzględnia najnowsze tendencje rozwoju tej dyscypliny w Polsce i na świecie,
  • uczelnia oferuje doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe, sale dydaktyczne i świetnie wyposażoną bibliotekę,
  • studenci mogą odbyć część studiów w uczelniach europejskich – w ramach programów międzynarodowych

Co po studiach?

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość UMK znajdują zatrudnienie m.in. jako:

  • pracownicy działów finansowych i księgowych,
  • specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
  • analitycy i doradcy finansowi,
  • pracownicy zarządzający portfelem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie, instytucji finansowej lub samorządzie lokalnym.

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość posiada umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów finansowych.
Na kierunku kształceni są specjaliści, którzy w oparciu o zdobytą w trakcie studiów wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne, przygotowani są do zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz tam, gdzie wymagana jest szeroka wiedza z zakresu finansów i rynku finansowego, w tym rynku papierów wartościowych oraz zarządzania ryzykiem. Solidne podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom dostosować się do przeobrażeń zachodzących na rynku pracy.

Stopka adresowa

© WNEiZ UMK 1995-2016

ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, rachunkowość, finanse, marketing, zarządzanie, marketing i zarządzanie, wneiz, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, studia ekonomiczne, mba, emba, rekrutacja, studia podyplomowe, wneiz umk, wneiz toruń

projekt: chillimedia